Miljøprojekt, 104, 1989

Miljøforbedring ved hovedseparation i rejepilleindustrien

08-06-1989Vandforbruget og dermed spildevandsudledningen i rejepilleindustrien er meget høj, og ønsket om reduktion af begge dele samt en eventuel udnyttelse af affaldet er baggrunden for dette projekt. Projektet gennemgår derfor udviklingen af en maskine, en hovedseparator, til at adskille rejehoveder fra rejekroppe. Rejehovedet med indvolde udgør ca. 40% af rejens vægt. Ved at omlægge rejepilleprocessen, så hovedet fjernes i en separat "tør" proces før pilning, opnås en reduktion af COD-indholdet i spildevandet på 29-38%. Samtidig vil en større del af affaldet komme ud i mere hel form, så udnyttelse af rejeaffaldet vil være lettere. Det resterende affald i spildevandet kan for en stor dels vedkommende frasorteres mekanisk. Processen giver mulighed for recirkulation af vandet, hvorved vandforbruget pr. færdigvareenhed falder.Læs publikation