Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 19/1989

Midler til reduktion af næringsstofbelastningen fra landbruget

01-01-1989NPO-redegørelsen; NPO-handlingsplanen 1985; 1. husdyrgødningsbekendtgørelse; Støtte til miljøforbedrende investeringer; Vandmiljøplanen; Foreløbige effektvurderinger af vandmiljøplanenLæs publikation