Genbrugsprojektet i Københavns Amt

01-01-1989

Reference- og litteraturliste; Specifikation af betalinger i forbindelse med genbrugsprojektet; Love, bekendtgørelser og cirkulærer om affald og genanvendelse; Systembeskrivelser; Liste over de involverede institutioner; Supplerende ordningsbeskrivelser; Nuværende leverandører af genvarer til amtets institutioner; Skemaer til affaldsregistrering

Læs publikation