Udredningsrapport, U4

Forurenede gasværksgrunde

01-01-1989

Status for undersøgelse af gasværksgrunde; Gasværksproduktion og tilknyttede forureninger; Erfaringer med undersøgelser på Odense Gasværk; Analyser og metoder til karakterisering af gasværksforureninger; Erfaringer fra indeklimamålinger på bebyggede gasværksgrunde; Metoder og erfaringer ved opstilling af acceptkriterier/afværgekriterier ved forurenede gasværksgrunde; Udenlandske erfaringer med oprensning af forurenede gasværksgrunde; Vådoxidation af tjæreforurenet jord NKT/RISØ-processen; Gas/væske ekstraktion af tjæreforbindelser

Læs publikation