Orientering fra Miljøstyrelsen, 11/1989

Miljøtilsyn 1988

20-12-1989

Orienteringen rummer en sammenfattende oversigt over miljøtilsynet i 1988. Den enkelte tilsynsberetning beskriver udviklingen og målsætningen for tilsynet og indeholder en række kvantitative oplysninger om indsatsen i forbindelse med miljøtilsyn samt tilsynsopgavernes omfang.

Læs publikation