Miljøprojekt, 113, 1989

Storskrald og haveaffald

21-08-1989Årligt behandles 600000 tons storskrald og haveaffald i Danmark. Storskraldet kan opdeles i egentligt storskrald, haveaffald, nedrivningsaffald samt "uønsket" affald. Sammensætning og mængde afhænger af, om indsamlingen er kontrolleret (afhentningsordninger og bemandede containerpladser) - eller ukontrolleret (ubemandede containerpladser og privat opstillede containere). Der præsenteres muligheder for at begrænse de mængder der skal deponeres, og det anbefales, at ordningerne bliver kontrollerede.Læs publikation