Miljøprojekt, 112, 1989

Kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept

04-08-1989

Risikovurdering og risikoaccept er meget komplekse emner, som omfatter mere end kun tekniske aspekter. I Danmark bruges i dag tre fremgangsmåder ved risiko- eller sikkerhedsanalyse: -kvalitative analyser, hvor uheldsmuligheder og de tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger identificeres og beskrives, og hvor konsekvenserne beregnes eller vurderes -kvantitative analyser, hvor uheldsmuligheder og sikkerhedsforanstalninger identificeres og beskrives, og hvor uheldskonsekvenser og forventede hyppigheder beregnes -sammenligning med normkrav Den kvalitative fremgangsmåde ved sikkerhedsanalyser er i nogen grad et dansk fænomen og en ret ny fremgangsmåde. En vurdering skal baseres på en kombination af metoder. Ingen analyse er af værdi, medmindre den svarer i det mindste tilnærmelsesvis til virkeligheden. Der kan opstå stor forskel mellem beregnet og reel risiko, hvis driftformen eller driftsstandarden ændres. En vurdering af den generelle sikkerhedspraksis, sikkerhedsstyring og kvalitetssikring på anlægget er en nødvendig del af analysen.

Læs publikation