Spildevand, 1989

Forskning på spildevandsområdet

01-04-1989Temaer: Modeller for styring og overvågning af de kommunale renseanlæg og kloaknet. Procesforståelse og videregående rensning af spildevand. Industrispildevandets betydning for de kommunale renseanlæg. Slambehandling og -bortskaffelse samt samarbejde og eksportmuligheder. Fornyelse af kloaknettet og forebyggelse af regn-, dræn- og smeltevand i kloaknettet.Læs publikation