1989

 • Miljøtilsyn 1988

  Publiceret 20-12-1989

  Orienteringen rummer en sammenfattende oversigt over miljøtilsynet i 1988

 • Landmand og natur

  Publiceret 12-12-1989

  Rene omgivelser og penge i lommen; Forår er gødningstid; Det begynder i gyllebeholderen; Ikke på den sorte efterårsjord; Hvordan bliver vejret; Fred m

 • Bly

  Publiceret 30-11-1989

 • Okkerrensning i forbindelse med landbrugsmæssig dræning

  Publiceret 29-11-1989

  Rapporten omhandler en række forskellige okkerrensningsanlæg etableret i forbindelse med landbrugsmæssig dræning under okkerforsøgsordningen 1981-1984

 • Dioxinemission ved affaldsforbrænding

  Publiceret 01-11-1989

  Måling af dioxinemissionen fra 10 affaldsforbrændingsanlæg samt fra 2 ovne for destruktion af hospitalsaffald viser en betydeligt højere emission fra

 • Klorkilders betydning for dioxindannelse ved forbrænding

  Publiceret 01-11-1989

  Formålet med undersøgelsen har været at beskrive, hvorledes dannelsen af dioxiner (chlorerede dibenzodioxiner og chlorerede dibenzofuraner) ved forbræ

 • Vandmiljøplanens overvågningsprogram

  Publiceret 28-09-1989

  Hensigten med en landsdækkende overvågning af vandmiljøet er at undersøge effekten af de reguleringer og investeringer, der er konsekvensen af beretni

 • Renere teknologi i svine- og kreaturslagteribranchen

  Publiceret 25-09-1989

  På baggrund af undersøgelser af vandforbrug og spildevandsudledning på en række af TULIPs svine- og kreaturslagterier er der gennemført en detaljeret

 • Spildevandsslam fra kommunale renseanlæg i 1987

  Publiceret 25-09-1989

  Rapporten indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse vedrørende spildevandsslam udført blandt alle landets kommuner

 • Industrielle forureningsundersøgelser

  Publiceret 20-09-1989

  Indførelsen af miljømæssigt og økonomisk bedst tilgængelig teknologi forudsætter ofte, at ny viden erhverves målrettet fra data

Søg i arkivet