Miljøprojekt, 96, 1988

Svovlbrintedannelse og -kontrol i trykledninger

Vejledning om overgangsplaner

01-01-1988

Svovlbrintedannelse i fuldtløbende spildevandsledninger er gennem de senere år blevet et væsentligt problem for mange kommuner. Brugen af trykledninger i forbindelse med bl.a. centralisering af spildevandsrensningen har medvirket afgørende til denne udvikling. Det foreliggende miljøprojekt beskriver bl.a. en model for simulering af svovlbrintedannelse i trykledninger samt metodik for dosering af bekæmpelsesmidler og konstruktive tiltag for reduktion af svovlbrintegener.

Læs publikation