Renere teknologi i træ- og møbelbranchen

01-01-1988Efter en kort beskrivelse af træ- og møbelbranchens udvikling gennemgås de produktionsmetoder, som branchen har til rådighed i øjeblikket. Desuden vurderes de muligheder, som må formodes at være tilgængelige i den nærmeste fremtid. Gennemgangen af produktionsmetoder afrundes med en skitse til en metodisk procesanalyse. Derefter gennemgås udviklingen og tendenser inden for lak- og limområdet samt normer og standarder. Det afsluttende kapitel opridser mulighederne for indførelse af renere teknologi i træ- og møbelbranchenLæs publikation