Miljøprojekt, 97, 1988

Renere teknologi i fiskeindustrien

01-01-1988

I projektet er undersøgt i alt 9 fiskeindustriers produktionsforhold mht. vandforbrug og forurening. Der er lagt vægt på at undersøge delprocessernes bidrag til det totale udledningsniveau. Man har kunnet udpege tiltag til forureningsbegrænsning, der direkte kan igangsættes/indføres samt nogle der vil kræve udvikling og videre undersøgelser. Af disse kan nævnes: bortfjernelse af sildens indvolde ved vacuum, tørtransport af affald, separering af organisk materiale fra vand så tæt ved kilden som muligt og opbygning af mindre vandforbrugende filetmaskiner.

Læs publikation