Projekt om frigivelse og transport af flygtige tjærekomponenter i jord

01-01-1988

Tjære : produkter, komponenter og egenskaber; Jordmatricen; Fysisk-kemisk modelunivers; Modelkoncept for dampberegningerne; Vurdering af modelparametrenes betydning; BILAG; Beskrivelse af fasefordelingsberegninger ved hjælp af UNIFAC; Eksperimentelt design.

Læs publikation