Orientering fra Miljøstyrelsen, 1/1988

Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler 1988

01-01-1988

Oversigten inddeler bekæmpelsesmidlerne efter deres hovedanvendelsesformål og angiver for hvert produkt dets fareklasse, virksomme stof(fer), anvendelsesområde og eventuelle behandlingsfrister samt godkendelsesindehaveren og mindste og største pakningsstørrelse. Der findes en liste med de kemiske betegnelser og deklarationsnavne på mange virksomme stoffer, der kan anvendes i bekæmpelsesmidler.

Læs publikation