Miljøprojekt, 101, 1988

Organiske opløsningsmidler i husholdningsprodukter

A shared future - balanced development

01-01-1988Rapporten beskæftiger sig med opløsningsmiddeleksponeringen ved privat brug af følgende produktgrupper: Malingfjernere, kontaktlime, rene opløsningsmidler, alkydmaling samt cellulose- og isocyanatlakker. Eksponeringen er målt eksperimentelt samt beregnet ved hjælp af en matematisk model. Endelig er der foretaget en sundhedsmæssig vurdering ud fra såvel eksponeringsforholdene samt toksikologiske undersøgelser af de anvendte opløsningsmidler.Læs publikation