Onkogener, onkoproteiner og tumorceller

01-01-1988Rapporten indgår som et led i styrelsens udredningsarbejde og er således med til at afklare om genteknologisk modificerede organismer udgør en risiko for miljø, natur og sundhed. Rapporten belyser en række problemstillinger ved hjælp af et detaljeret eksempelmateriale og er den første samlede, dansksprogede oversigt over arbejdet med oncogener i virus, bakterier og pattedyrceller i relation til mulige risikomomenter.Læs publikation