Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/1988

Miljøtilsyn 1987

01-01-1988

Orienteringen rummer en sammenfattende oversigt over miljøtilsynet i 1987. Den enkelte tilsynsberetning beskriver udviklingen og målsætningen for tilsynet og indeholder en række kvantitative oplysninger, især om indsatsen i forbindelse med miljøtilsyn samt tilsynsopgavernes omfang. Det fremgår af tilsynsberetningerne, at miljøtilsynet er blevet væsentligt udbygget siden 1985. Som bilag er optrykt Miljøministeriets bekendtgørelse om tilsynsberetninger (bkg. nr. 788 af 21. november 1986).

Læs publikation