Miljøprojekt, 93, 1988

Mikrobiel nedbrydning af miljøfremmede stoffer i grundvand

01-01-1988

Bortset fra at formidle den del af den viden man i dag har om mikroorganismerne i den uforurenede grundvandszone, behandler rapporten to problemstillinger. Begge er aktuelle i forbindelse med forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer, og omhandler dels lave stofkoncentrationers indflydelse på nedbrydningen og dels iltforholdenes betydning for samme. Lave stofkoncentrationer kan betyde små nedbrydningshastigheder eller kan betyde, at der ingen nedbrydning forekommer, ligesom tilstedeværelse eller fravær af ilt har betydning for nedbrydningen og er afgørende for nedbrydningsvejene. Den sidstnævnte problemstilling belyses med kortkædede, klorerede alifater og klorerede monoaromater som eksempel. I denne forbindelse fremhæves specielt forsøg, som er udført med grundvandsbakterier.

Læs publikation