Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1988

Kontrol med svømmebade

01-01-1988

Vejledningen beskriver de parametre, der anvendes til at kontrollere vandkvaliteten i svømmebade. Der gives således anvisning på egenkontrol og kontrol ved offentlig myndighed. De almindeligst brugte kemikalier omtales tilligemed vandbehandlingen og renholdelsen. Vejledningen indeholder endelig forslag til indgreb, når kvalitetskravene ikke overholdes. Endvidere indeholder vejledningen Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 195 1988 om vandkvalitet i svømmebade.

Læs publikation