Miljøprojekt, 99, 1988

Kompostering af haveaffald i Frederiksborg amt

01-01-1988Ved etablering af indsamlingssystemer og komposteringsanlæg til oparbejdning af park- og haveaffald kræves en opgørelse over de tilgængelige affaldsmængder, en vurdering af mulige indsamlingssystemer og komposteringsteknikker, samt af organisatoriske og økonomiske forhold for forskellige løsningsmodeller. Rapporten indeholder en række af de oplysninger, som valg af indsamlings- og komposteringsmetode bør bygge på. Rapporten er samtidig et forslag til organisering af kompostering af haveaffald i Frederiksborg amt.Læs publikation