Miljøprojekt, 100; Environmental project, 100, 1988

Hazard assessment of 1,1,1-trichloroethane

01-01-1988

1 1985 påbegyndte EF-kommissionen et arbejde med en systematisk vurdering af eksisterende kemikalier. Arbejdet er baseret på EF's miljøhandlingsplan for 1982-86. Som led i dette arbejde blev der lavet en liste over 11 stoffer, som skulle danne grundlag for et fælles pilotprojekt til indsamling og vurdering af data om bestemte kemikalier. På kommissionens opfordring påtog Danmark sig at koordinere arbejdet med 1,1,1-trichloroethan. Nærværende rapport indeholder en farlighedsvurdering af 1,1,1-trichloroethan samt en analyse af den betydning de manglende data om især stoffets biologiske effekter har. Desuden er der foretaget en vurdering af fællesskabets dataindsamling under pilotprojektet.

Læs publikation