Håndtering af bygge- og anlægsaffald i Fyns amt

01-01-1988

Hidtidige arbejde; Affaldskilder; Afsætning; Lovgrundlag; Frembragte mængder; Restlevetid for lossepladser og fyldpladser; Nedknusningsanlæg; Transport; Økonomi; Organisation; Kommunalfuldmagten og styrelsesloven; Videre arbejde

Læs publikation