Håndtering af bygge- og anlægsaffald i Fyns amt

01-01-1988

Mængder, kilder og sammensætning; Behandlingsanlæg; Nødvendig behandlingskapacitet og lokalisering; Oparbejdede materialer og afsætningsmuligheder; Planlægning, indsamling og forsortering; Økonomi; Organisation og finansiering; Styring af affaldsstrømmen; Det videre forløb

Læs publikation