Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/1988

Genanvendelsesrådets årsberetning 1987

01-01-1988

Genanvendelsesrådet har i 1987 behandlet 128 ansøgninger om tilskud til genanvendelsesprojekter. Heraf 81 ansøgere tilsammen bevilget tilskud på ca. 63 mio. kr. I beretningen omtales nogle af de støttede projekter, som omfatter undersøgelses- og udviklingsprojekter, informationsprojekter og etablering af indsamlingsordninger og oparbejdningsanlæg. Desuden omtales udviklingsprogrammet for renere teknologi, hvor der er bevilget ca. 22 mio. kr. til projekter inden for udvalgte brancher. Endelig indeholder beretningen datablade over afsluttede projekter.

Læs publikation