Blågrønalger i badevand

Genanvendelse af madaffald fra storkøkkener i København

01-01-1988Som led i etablering af en indsamlingsordning for madaffald fra storkøkkener i Københavns og Frederiksberg kommuner er der gennemført en potentialeundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget ved interview- og spørgeskemabesvarelser fra 143 køkkener inden for institutionsområdet og restaurationssektoren. Der er beregnet enhedsmængder for de forskellige køkkentyper. Undersøgelsen viste, at der er ret stor spredning på enhedsmængderne. Kontrolvejninger anbefales.Læs publikation