Miljøprojekt, 102, 1988

Fuglefaunaen på konventionelle og økologiske landbrug

01-01-1988Rapporten omhandler: - Sammenlignende undersøgelser af fuglefaunaen på konventionelt og økologisk drevne landbrug i Danmark 1984-87. - Sideløbende indsamlinger af brugen af bekæmpelsesmidler, gødskning og markarbejde på de involverede landbrug. - Analyser af oplysninger om fuglenes forekomst i relation til brugen af bekæmpelsesmidler og gødskning. Der er registreret omkring dobbelt så mange fugle i økologisk dyrkede områder som i konventionelt dyrkede. Efter en analyse af materialet, hvor indflydelsen af biotopforhold på fuglenes forekomst elimineres, er der stadig signifikant større forekomst af de vigtigste af agerlandets fugle på økologiske landbrug. En fordelingsanalyse sandsynliggør, at brugen af bekæmpelsesmidler i konventionelt landbrug er en afgørende faktor for de fundne forskelle i fuglefaunaen. Der anbefales detaljerede feltundersøgelser, der klarlægger de nævnte forhold. I forbindelse med godkendelsen af bekæmpelsesmidler anbefales udviklingen af nye testmetoder.Læs publikation