Frigivelse og transport af dampformige komponenter fra jord forurenet medtjære m. m.

01-01-1988

FASEFORDELING; Fasefordeling af enkeltstoffer; Fugacitetsparametre; Fasefordeling af blandinger; GASFASETRANSPORT I JORD; Modellering af gasmigration fra lossepladser; Diffusionskoefficienter; FORDAMPNINGSMODELLER; Fordampning fra jordoverfladen og/eller toplaget; Fordampning fra et overdækket kemikaliedepot; FORDAMPNING FRA VANDOVERFLADER; MODELFORSØG OG FELTMÅLINGER; Modelforsøg; Feltmålinger

Læs publikation