Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1988

Det europæiske miljøsamarbejde

01-01-1988Redegørelsen indeholder en oversigt og en gennemgang af det organiserede europæiske samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende forurening, hvori Danmark deltager. For de enkelte samarbejdsorganer, aftaler eller konventioner gennemgås: formål, virkemåde, resultater og den danske politik. I et særligt kapitel diskuteres Danmarks muligheder og begrænsninger i dette samarbejde. Som bilag er optrykt regeringens redegørelse til Folketinget af 23. december 1987 om det europæiske miljøsamarbejde. Regeringsredegørelsen er en opfølgning af Folketingets dagsorden 28 af 10. februar 1987.Læs publikation