Miljøprojekt, 92, 1988

CFC-forbrugsmønster i Danmark

01-01-1988Brugen af chlorfluorcarboner (CFC) og beslægtede stoffer (haloner) udgør en risiko for atmosfærens beskyttende ozonlag. CFC og haloner bruges til: - fremstilling af skumgummi - fremstilling af visse former for hård skumplast - kølemiddel i køleskabe og frysere samt andre køle- og klimaanlæg - rensemiddel ti textilrensning - affedtning af elektronik - drivgas i spraydåser og tågehorn - brandslukningsmiddel i kontor- og industribygninger Nærværende rapport giver en oversigt over brugen af CFC og haloner i Danmark.Læs publikation