Miljøprojekt, 95, 1988

Bundfaunaundersøgelser som redskab til overvågning

01-01-1988Bundfaunaundersøgelser indgår regelmæssigt i overvågningen af tilstanden i marine områder. Eksisterende metoder til tolkning af disse vurderes. Der udpeges metoder, hvormed resultaterne kan sammenfattes på et biologisk grundlag. Hermed øges den information, der kan uddrages af undersøgelserne. Rapporten konkluderer, at faktoranalyse er en velegnet metode til systematisk og overskueligt at behandle og tolke bundfaunaundersøgelser på grundlag af viden om bunddyrenes biologi.Læs publikation