Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1988

Bekæmpelsesmidler

01-01-1988

Vejledningen gengiver reglerne for salg, anvendelse, opbevaring m.v. af bekæmpelsesmidler samt giver praktiske råd om sprøjtning, og om hvordan man beskytter sig mod forgiftningstilfælde. I vejledningen er optrykt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 791 af 10. december 1987 om kemiske bekæmpelsesmidler.

Læs publikation