Betænkning fra Miljøstyrelsen, 1/1988

Affaldsudvalgets betænkning

01-01-1988Udvalget foreslår bl.a. en ændring af lov nr. 262 af 8. juni 1982 om kemikalieaffaldsdepoter. Herudover har udvalget vurderet, om den eksisterende retlige regulering af affaldsbortskaffelsen er tilstrækkelig og hensigtsmæssig.Læs publikation