Miljøprojekt, 89, 1987

Vandressourcerne og klimasvingninger

01-01-1987Rapporten viser, at nedbøren igennem de sidste 125 år har varieret betydeligt. Når nedbørens bidrag til vandets kredsløb ændres, får det konsekvenser for hele kredsløbet incl. grundvandsdannelsen. En ændring i grundvandsdannelsen har derfor direkte konsekvenser for vandforsyningen. Endvidere viser rapporten, at der i perioder på op til 25 år har været svingninger i nedbøren, der er så store, at nedsivningen til grundvandet i dele af Danmark har været halveret i forhold til i dag. Dette medfører, at forudsætningerne for de nugældende planer og tilladelser for anvendelsen af vandet ikke vi være opfyldt. Rapporten viser også, at den nuværende grundvandsdannelse for hele landet i de seneste år har været usædvanlig stor. I planlægningen og administrationen af vandressourcernes anvendelse er det derfor nødvendigt at tage højde for svingninger i nedbøren, hvilket sikrest udføres ved løbende overvågning af ressourcens størrelse.Læs publikation