Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/1987

Vandmiljøhandlingsplan og tilsynsundersøgelse

01-01-1987Vandmiljøhandlingsplanen, som folketinget vedtog 30. april 1987, er den mest vidtrækkende beslutning på miljøområdet i det forløbne år. Her er optrykt beretningsbidraget fra folketinget, som vil dirigere de kommende års miljøarbejde - suppleret med en oversigt over den opfølgning af handlingsplanen, som er iværksat. En ny undersøgelse af amters og kommuners miljøtilsyn viser, at der er sket betydelige fremskridt. Der orienteres om den seneste lovgivning vedrørende brugen af bekæmpelsesmidler. Endelig gives eksempler på, hvad Miljøstyrelsen lægger vægt på i forbindelse med gennemgang af lokalplaner.Læs publikation