Miljøprojekt, 87, 1987

Substitution af PVC-plast med andre plastmaterialer

01-01-1987Den danske forsyning (produktion og nettoimport) af PVC-produkter er for 1985 på 78.000 t, fordelt med: - 14.500 t til emballage - 2.000 t til hospitalsartikler - 49.900 t til bygge- og anlægssektoren - 11.600 t til andre formål. Rapporten vurderer, at for stort set hele emballagemængdens vedkommende kan PVC erstattes med andre plastmaterialer. Det samme gælder 10.000 t/år inden for bygge- og anlægssektoren, ca. 1.000 t/år inden for hospitalssektoren samt 2.500 t/år inden for andre anvendelsesområder. I alt kan ca. 1/3 umiddelbart erstattes, mens yderligere ca. 1/3 med visse omkostninger kan erstattes af anden plast. Resten lader sig i dag kun vanskeligt substituere med anden plast.Læs publikation