Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1987

Strandrensning 1

01-01-1987

Vejledning om, hvorledes de kommunale beredskabsplaner for forureningsbekæmpelse på kysterne bør opstilles, og hvad de bør indeholde.

Læs publikation