Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 4/1987

Pant

01-01-1987Med henblik på at tilgodese miljø- og ressourcemæssige formål undersøges hvorvidt pantsystemer kan bidrage hertil. Mængder, varianter, kredsløb og miljøbelastning vedrørende de tre produkter kortlægges, og eksisterende indsamlingsordninger omtales. Det fremgår, at de foreliggende oplysninger er mangelfulde. Dernæst diskuteres hvilke betingelser m.v., der skal være opfyldt for, at et produkt kan være egnet til at indgå i et pantsystem. Det nævnes for eksempel, at produktet skal være klart identificerbart. Rapporten når frem til, at specielt alkaliske batterier, kviksølvknapceller og lukkede nikkel-cadmiumbatterier er egnede til pantsystem. De andre batterityper og de andre produkter er mindre eller slet ikke egnede til pantbelæggelse.Læs publikation