Orientering fra Miljøstyrelsen, 1/1987

Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler 1987

01-01-1987Oversigten inddeler bekæmpelsesmidlerne efter deres hovedanvendelsesformål og angiver for hvert produkt dets fareklasse, virksomme stof(fer), anvendelsesområde og eventuelle behandlingsfrister samt godkendelsesindehaveren og mindste og største pakningsstørrelse. Desuden findes lister med de kemiske betegnelser og deklarationsnavne på mange virksomme stoffer, der kan anvendes i bekæmpelsesmidler.Læs publikation