Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/1987

Miljøstraffesager 2

01-01-1987Miljøstyrelsen giver her en oversigt over straffesager på miljøområdet gennem det sidste år. Hæftet indeholder referat af de vigtigste afgørelser og Miljøstyrelsens vurdering af udviklingstendenserne. Der er også afsnit om bødestatistik og om selvhjælpshandlinger, det vil sige de situationer, hvor tilsynsmyndigheden selv går ind og stopper en forurening.Læs publikation