Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1987

Miljøstraffesager 1

01-01-1987

Miljøstyrelsen giver her en oversigt over praksis i straffesager på miljøområdet i de seneste år. Oversigten er skrevet til de medarbejdere i anklagemyndighed, amter og kommuner, som arbejder med sagerne, men har også interesse for en større offentlighed. Det fremgår bl.a. af materialet, at der endnu ikke har kunnet konstateres klare tendenser hos domstolene til strafskærpelse i miljøsager.

Læs publikation