Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/1987

Miljøgodkendelser og forsøgsanlæg

01-01-1987Publikationen indeholder retningslinjer for administration af godkendelsesordningen i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 i forbindelse med forsøgsanlæg på virksomheder, som er omfattet af listen i bilaget til miljøbeskyttelsesloven. Det vil sige afgrænsning af virksomheders forsøgsaktiviteter som forløber for egentlig produktion i forhold til den forudgående godkendelsespligt, som er foreskrevet i miljøbeskyttelseslovens § 35.Læs publikation