Miljøprojekt, 79, 1987

Leptospirabakterier i rotter ved dambrug og landbrug

01-01-1987

Projektet, der var et samarbejdsprojekt mellem Statens Skadedyrslaboratorium og Miljøstyrelsen, havde til formål at belyse forekomsten af Leptospirabakterien i rottebestande ved dambrug sammenlignet med forholdene i andre rottebestande. Leptospirabakterien kan fremkalde Weils syge. En sådan virus er en forudsætning for en vurdering af risikoen for smitte og for en tilrettelæggelse af en eventuel strategi for bekæmpelse af sygdommen. I undersøgelsen konstateredes der ikke en større hyppighed af Leptospirainficerede rotter ved dambrug end ved andre lokaliteter, og infektionshyppigheden var lav.

Læs publikation