Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/1987

Læsø-projektet

01-01-1987

Denne vejledning handler om farligt affald.  Reglerne findes i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr.  619 af 27.  juni 2000 om affald, samt ændring ved bekendtgørelse nr.  1096 af 12.  december 2000.  Vejledningen beskriver endvidere kendte kommende ændringer vedrørende klassificering som følge af allerede vedtagen EU-beslutning.  Vejledningen indeholder følgende kapitler: Klassificering af farligt affald, affaldsproducentens forpligtelser, affaldstransportørens forpligtelser, affaldsbehandlerens forpligtelser, kommunalbestyrelsens forpligtelser, styring af farligt affald, regler for særlige affaldstyper, tilsyn og klageadgang og import og eksport af farligt affald.

Læs publikation