Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 5/1987

Kviksølvredegørelse

01-01-1987Kviksølv anses stadig for at være et væsentligt miljøproblem. Anvendelse og udslip af kviksølv er reduceret betydeligt fra 1977/78 til 1982/83. Kviksølv anvendes i øjeblikket i batterier, tandfyldninger, termometre, måleudstyr og sædbejdsemidler. Menneskers kviksølvbelastning skyldes især spisning af fisk. Gravide udgør - på grund af fosterets følsomhed - en særlig risikogruppe. Det anbefales bl.a., at der udstedes regler, der i løbet af en kort årrække forbyder brugen af kviksølv i produkter.Læs publikation