Hav, søer, vandløb; Rapport, 3371, 1987

Kattegatt

01-01-1987Danmarks og Sveriges miljøministre besluttede i november 1986 at en fælles dansk-svensk aftale om begrænsing af forureningen i Kattegat skulle udarbejdes. Rapporten er en bearbejdning af dele af: - den danske regerings handlingsplan for havmiljøet af 31. januar 1987 og "Beretning om vandmiljøplanen" af 30. april 1987. Disse to planer skulle tilsammen beskrive den danske plan for reduktion af tilførsel af kvælstof og fosfor til vandmiljøet fra maj 1987. - den svenske "aktionsplan mot havsföroreningar" fra maj 1987.Læs publikation