Genteknologi, 1987

Genteknologi og miljø/natur/sundhed

01-01-1987Lov om miljø og genteknologi er indrettet sådan, at man kan skærpe eller lempe reglerne, efterhånden som Miljøministeriet får erfaringer med de virkninger loven får. Her gælder det om at finde balancegangen. Mellem på den ene side at sikre industri og landbrug mulighed for at bruge genteknologien og dens mange fordele uden unødige hindringer eller bindinger, og på den anden side at sikre hensynet til miljø, natur og sundhed. Overskrifter: Dét gør genteknologien til noget, der vedkommer os alle. Landbruget - og udsætning i naturen. Industrien - og udledning til miljøet. Genteknologisk fremstillet mad - og hensynet til sundhed og ernæring. Skal vi bruge genteknologisk ændrede miljørensere til forureningsbekæmpelse. Risikovurdering skal sikre, at genteknologien ikke løber fra os. Ændrer genteknologien vort forhold til naturen.Læs publikation