Genteknologi; Publikation, 143, 1987

Gensplejsede mikroorganismer i miljøet

01-01-1987

Den mulige risiko for mennesker, miljø og natur ved industriel og landbrugsmæssig anvendelse af gensplejsede mikroorganismer er et af de helt centrale elementer i diskussionen om den fremtidige anvendelse af genteknologi i Danmark. I rapporten har man derfor ønsket at samle hovedpunkterne i den eksisterende viden på området og pege på mangler og behov i de nuværende muligheder for at gennemføre den videnskabelig baseret risikovurdering.

Læs publikation