Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1987

Genanvendelsesrådets årsberetning 1986

01-01-1987Genanvendelsesrådet har i 1986 behandlet 73 ansøgninger om tilskud til genanvendelse og mindre forurenende teknologi. 47 ansøgninger fik tilsagn, og det samlede tilskud udgjorde 34 mio. kr. I beretningen beskrives en del af de støttede projekter, som omfatter undersøgelser, udredninger, information, indsamlingsordninger og oparbejdningsanlæg. Beretningen indeholder endvidere beskrivelser af afsluttede projekter i form af datablade.Læs publikation