Miljøprojekt, 88, 1987

Emballage til mælk og juice

01-01-1987På baggrund af Miljøstyrelsens handlingsplan for genanvendelse fra maj 1986 er 2 ældre rapporter om returemballager til mælk og juice blevet revideret, samtidig med at de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser er beregnet. På denne baggrund er der foretaget undersøgelser af den i dag anvendte kartonemballage af en glasflaske, en polycarbonatflaske samt en hybridflaske (glas inderst, plast yderst). Undersøgelsen viser, at en overgang til returemballage på visse punkter vil medføre miljømæssige forbedringer, men på andre punkter forringelser. En overgang til returemballage vil medføre betydelige merudgifter p.g.a. nødvendige investeringer i mejerier, detailled samt oprettelse af et retursystem.Læs publikation