Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/1987

Badevand og strandkvalitet

01-01-1987En oversigt udarbejdet af Miljøstyrelsen på grundlag af oplysninger fra amtskommunerne/Hovedstadsrådet. Badevandstallene er analyseresultater fra 1986. Vedr. baggrunden for kvalitetsvurderingen henvises til: Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2 1985, Kontrol med badevand.Læs publikation